Hoeveel kost het?

Per uur dat de huishoudhulp bij u aan de slag is, betaalt u 1 dienstencheque. Een dienstencheque kost 9 euro per stuk voor de eerste 400 cheques die u bestelt. Daarna betaalt u 10 euro per stuk tot maximum 500 cheques.  Hiervan is een deel fiscaal aftrekbaar.

Er kunnen meer cheques aangekocht worden dan u fiscaal kan inbrengen. Het is dus fiscaal aantrekkelijkst de cheques te verdelen over u en uw partner als uw gezin uit 2 meerderjarige personen bestaat.

Het maximum aantal cheques per gezin is 1000. Er zijn ook uitzonderingscategorieën die recht geven op 2000 dienstencheques per jaar. Consulteer daarvoor de website van de uitgiftemaatschappij Sodexo of vraag na bij onze consulenten of u daarvoor in aanmerking komt.

Vlaanderen

  • € 400 cheques tegen 9 euro en de overige 100 cheques tegen 10 euro
  • % De fiscale aftrekbaarheid (30%) wordt beperkt tot 155 dienstencheques per persoon per jaar
  • O Een dienstencheque kost u, na fiscale aftrek, slechts 6,30 euro.

Brussel

  • € 400 cheques tegen 9 euro en de overige 100 cheques tegen 10 euro
  • % De fiscale aftrekbaarheid (15%) wordt beperkt tot 155 dienstencheques per persoon per jaar
  • O Een dienstencheque kost u, na fiscale aftrek, slechts 7,65 euro.

Wallonië

  • € 400 cheques tegen 9 euro en de overige 100 cheques tegen 10 euro
  • % De fiscale aftrekbaarheid (10%) wordt beperkt tot 155 dienstencheques per persoon per jaar
  • O Een dienstencheque kost u, na fiscale aftrek, slechts 8,10 euro.