Zoals u weet draagt Start People Services diversiteit hoog in het vaandel. In ons diversiteitsplan zijn dan ook tal van acties opgenomen om de diversiteit in ons bedrijf te waarborgen en nog verder uit te breiden. Een aantal voorbeelden van acties zijn:

  • Taal-en alfabetiseringscursussen aanbieden aan de werknemers die hier behoefte aan hebben.
  • Het ontwikkelen van digitale opleidingen.
  • Het onderwerp ‘diversiteit’ bespreken in de klassikale opleidingen.
  • Meer communicatie over ‘diversiteit’ aan onze klanten en werknemers.

We willen als werkgever niet alleen over deze acties beslissen. Vandaar dat we een werkgroep diversiteit in het leven geroepen hebben. Op geregelde basis komt deze werkgroep bijeen om de verschillende acties verder uit te werken.

Zit u zelf met vragen over dit onderwerp? Heeft u ideeën omtrent bovenstaande of andere acties?
Laat het ons weten: ts-dcq@startpeople.be.