Update - communicatie Corona

Beste klant,

Het coronavirus blijft momenteel heel actueel. De regering heeft een aantal bijkomende maatregelen genomen, waardoor u misschien extra vragen heeft over de tewerkstelling van uw huishoudhulp.  

Onze huishoudhulpen kregen allemaal een bijkomende communicatie, zodat ze weten wat ze moeten doen als ze zich ziek voelen of als een van hun klanten ziek is.

Anderzijds willen we ook de continuïteit van onze dienstverlening blijven garanderen. We gaan er dus van uit dat de planningen van onze huishoudhulpen uitgevoerd worden, zolang u als klant of uw huishoudhulp niet ziek is.

Bij twijfel of vragen, zullen we situatie per situatie evalueren en zullen we uiteraard gezond verstand laten primeren.

Er is geen reden tot ongerustheid. Als u zelf niet thuis bent op het moment dat uw huishoudhulp komt, is de kans op besmetting nagenoeg nihil. Bent u toch thuis als de huishoudhulp bij u komt werken, hou dan voldoende afstand van elkaar en respecteer de algemeen geldende hygiëneregels. Mogen wij u vragen om voldoende handzeep te voorzien, zodat onze medewerkers hun handen ook regelmatiger kunnen wassen bij hun klanten.

Wij raden u aan om niet gedurende de hele prestatie met de huishoudhulp in dezelfde ruimte te vertoeven. Zorg er dus voor dat u zich regelmatig in een andere ruimte bevindt als die waar uw huishoudhulp aan het werk is.

Contacteer gerust onze kantoren voor meer informatie of om een specifiek geval te bespreken.

Onze medewerkers blijven telefonisch bereikbaar, maar ook fysiek op kantoor binnen de vertrouwde permanentiemomenten.

Hieronder vindt u nog eens de meest gestelde vragen.

Wat zijn de symptomen?

De symptomen zijn dezelfde als bij een gewone griep: hoge koorts, hoesten, keelpijn en kortademigheid.

Wat als u of iemand van uw gezin ziek is?

Het is aangewezen thuis te blijven of u naar huis te begeven zodra u symptomen (hoge koorts, hoesten, keelpijn, kortademigheid) vertoont. Contacteer uw arts en vraag een huisbezoek, vermijd de wachtzaal van de arts. Contacteer ook uw lokaal dienstenchequekantoor zodat zij samen met u kunnen overleggen of het aangewezen is de huishoudhulp tijdelijk niet te laten komen.

Wat te doen bij besmetting in uw gezin?

Gezinnen bij wie effectief besmetting met het coronavirus is vastgesteld, vragen we onmiddellijk het kantoor te verwittigen zodat wij de huishoudhulp ook onmiddellijk op de hoogte kunnen brengen en de nodige maatregelen kunnen treffen.

Moet uw huishoudhulp aan het werk blijven? (behoudens ander advies van een arts)

Ja, onze huishoudhulpen zijn in vaste dienst en hun contract blijft dus gelden. De overheid voorziet wel een aantal maatregelen ivm economische werkloosheid, die we waar nodig zullen toepassen. Contacteer het kantoor om geval per geval te bespreken wat we kunnen doen.

 

Meer info?

Aarzel niet om contact op te nemen met uw dienstenchequeconsulente.

Alle info op: www.info-coronavirus.be